Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 234, 7586 BX Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BX 234
Publicatiedatum
13-06-2018
Einddatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 234, 7586 BX Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Kappen van 1 iep op het perceel Hoofdstraat 234, 7586 BX Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.