Stookontheffing nabij Beuningerstraat 40, 7588 RH Beuningen

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RH 40
Publicatiedatum
11-04-2018
Einddatum
23-05-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing nabij Beuningerstraat 40, 7588 RH Beuningen

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2017/2018,  2018/2019 en 2019/2020 en een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2019 en 2020 voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Nabij Beuningerstraat 40, 7588 RH Beuningen, kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4187.
Datum bekendmaking 4 april 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.