Besluit omgevingsvergunning Hoofdstraat 27 en 29, 7586 BK Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7586BK 29
  • 7586BK 27
Publicatiedatum
10-01-2018
Einddatum
21-02-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Hoofdstraat 27 en 29, 7586 BK Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van twee woningen tot één op de percelen Hoofdstraat 27 en 29, 7586 BK Overdinkel.
Datum bekendmaking 2 januari 2017.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.