Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 7, 7587 AA De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AA 7
Publicatiedatum
10-01-2018
Einddatum
21-02-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 7, 7587 AA De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Plaatsen van een tent aan café/zalencentrum De Vereeniging tijdens carnaval op het perceel Dorpstraat 7, 7587 AA De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.