Besluit omgevingsvergunning Hogenhof 2 t/m 26, Havezatensingel 81 t/m 87 en Dingshof 2 t/m 8 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
09-05-2018
Einddatum
20-06-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Hogenhof 2 t/m 26, Havezatensingel 81 t/m 87 en Dingshof 2 t/m 8 in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 21 woningen met bergingen op de onderstaande locaties:
13 woningen type “Brunel” gelegen op de locatie Hogenhof 2 t/m 26 (kavels 34 t/m 46) in Losser,
4 woningen type “Lavendel” gelegen op de locatie Havezatensingel 81 t/m 87 (kavels 8 t/m 11), 7581 WK Losser, en
4 woningen type “Laurier” gelegen op de locatie Dingshof 2 t/m 8, (kavels 51 t/m 54), 7581 WP Losser.
Datum bekendmaking 1 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.