Aanvraag om omgevingsvergunning Oosterhof 25, 7581 WN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
09-05-2018
Einddatum
20-06-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Oosterhof 25, 7581 WN Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een carport op het perceel Oosterhof 25, 7581 WN Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.