Bekendmaking voorbereidingsbesluit Glanerbrugstraat 31 Glane

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PK 31
Publicatiedatum
07-02-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking voorbereidingsbesluit Glanerbrugstraat 31 Glane

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.7. lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat door de gemeenteraad  een voorbereidingsbesluit is genomen voor het perceel  Glanerbrugstraat 31 te Glane zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatie code nl.imro.0168bp008vb18.0401.

Beschrijving

Hierbij is door de raad verklaard dat voor dit perceel een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen voor wat betreft het bouwen op dit perceel.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 7 februari 2018 en geldt voor de duur van 1 jaar.

Het besluit ligt ter inzage met ingang van 7 februari 2018 bij de publieksbalie in het kulturhus Losser (gemeentehuis). Het besluit kan ook digitaal worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure

Tegen het voorbereidingsbesluit staat een bezwaar of beroep open. Voor meer informatie kunt contact opnemen met de heer G. Kwekkeboom van de afdeling BSP.  Telf. 06 12703580.

Bijlagen