Aanvraag om omgevingsvergunning Pallick van Hoevellaan 15A, 7581 DM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581DM 15 A
Publicatiedatum
07-02-2018
Einddatum
21-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Pallick van Hoevellaan 15A, 7581 DM Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het aanbouwen van een tuinkamer aan de achterzijde van een woning op het perceel Pallick van Hoevellaan 15A, 7581 DM Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.