Aanvraag om omgevingsvergunning Möllenbergstraat 53A, 7582 ZX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582ZX 53 A
Publicatiedatum
07-02-2018
Einddatum
21-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Möllenbergstraat 53A, 7582 ZX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Kappen van een Amerikaanse eik op het perceel Möllenbergstraat 53A, 7582 ZX Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.