Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 11, 7586 BK Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BK 11
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 11, 7586 BK Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning fase 1 is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een woning, plaatsen dakkapellen en het verbouwen van een aangrenzende schuur tot woonruimte op het perceel Hoofdstraat 11, 7586 BK Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.