Besluit omgevingsvergunning Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PE 19
Publicatiedatum
28-03-2018
Einddatum
09-05-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning tweede fase te verlenen voor het bouwen van een machineberging en het uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen.
Datum bekendmaking 19 maart 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.