Aanvraag omgevingsvergunning Hoge Kaviksweg 5, 7587 LP de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LP 5
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoge Kaviksweg 5, 7587 LP de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning ten behoeve van inwoning op het perceel Hoge Kaviksweg 5, 7587 LP de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.