Aanvraag omgevingsvergunning Gildehauserweg 4, 7581 PG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PG 4
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gildehauserweg 4, 7581 PG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

- Kappen van drie bomen op het perceel Gildehauserweg 4, 7581 PG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.