Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BP 163
Publicatiedatum
17-01-2018
Einddatum
28-02-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Vishandel Leloux, Bentheimerstraat 90, 7587 NJ De Lutte voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van vis en aanverwante producten op de woensdag van 10.00 uur tot 18.00 uur nabij de Sint Plechelmuskerk, Plechelmusstraat 7, 7586 NH in De Lutte en op donderdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op de parkeerplaats van de Plusmarkt, Hoofdstraat 163, 7586 BP in Overdinkel in het jaar 2018.
Datum bekendmaking 3 januari 2018.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.