Rectificatie verleende vergunning APV en bijzondere wetten Oldenzaalsestraat, centrum en buitengebied van Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Rectificatie verleende vergunning APV en bijzondere wetten Oldenzaalsestraat, centrum en buitengebied van Losser

Rectificatie
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

-  Gelezen de aanvraag van Stepteam Twente, A. Nap, Bankastraat 111,
7556 AR Hengelo, om vergunning voor het houden van het evenement  ‘WK Steppen’
aan de Oldenzaalsestraat, het centrum van Losser en het buitengebied van Losser, op onderstaande dagen en tijden;
-  vrijdag 20 juli 2018 van 9:00 uur tot 17:00 uur;
-  zaterdag 21 juli 2018 van 9:00 uur tot 19:30 uur;
-  zondag 22 juli 2018 van 9:00 uur tot 14:00 uur.¹
Datum bekendmaking 27 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.