Besluit omgevingsvergunning Sportlaan 28, 7581 BZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BZ 28
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Sportlaan 28, 7581 BZ Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en een dakopbouw aan de achterkant van de woning op het perceel Sportlaan 28, 7581 BZ Losser.
Datum bekendmaking 29 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.