Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1333, naast Haerpad 10, 7587 BZ de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1333, naast Haerpad 10, 7587 BZ de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een inrit op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1333, naast Haerpad 10, 7587 BZ de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.