Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een slijterbedrijf aan de Sint Maartenstraat 57 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AK 57
Publicatiedatum
31-10-2017
Einddatum
12-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een slijterbedrijf aan de Sint Maartenstraat 57 in Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Slijterijvergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Slijterij ’t Raedthuys B.V. voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf aan de Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser.

Datum bekendmaking 31 oktober 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.