Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet aan De Brink 6 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JA 6
Publicatiedatum
27-02-2017
Einddatum
10-04-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet aan De Brink 6 in Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer D. Ena voor het uitoefenen van het horecabedrijf Isolabella, gevestigd aan De Brink 6, 7581 JA in Losser.

Datum bekendmaking 27 februari 2017.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij de burgemeester,  Postbus 90, 7580 AB Losser.