Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
27-02-2017
Einddatum
10-04-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • de Speciaalbiertruck, Monnikstraat 10, 7571 CW Oldenzaal voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het evenement VROUW 2017 ft. JUST MEN bij de Steenfabriek in Losser op zondag 28 mei 2017 van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Datum bekendmaking 27 februari 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.