Besluit maatwerkvoorschriften voor Erve Kraesgenberg in Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 25
Publicatiedatum
03-03-2017
Einddatum
14-04-2017
Kaart behorende bij: Besluit maatwerkvoorschriften voor Erve Kraesgenberg in Losser

Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende Stichting Erve Kraesgenberg  aan de Bookholtlaan 25 te Losser :

Beschrijving

  • Niet noodzakelijk zijn van een vetafscheider en slibvangput.

Datum bekendmaking  3 maart 2017.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.