Aanvraag omgevingsvergunning hoek Strootsweg/Lakerinksweg in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 732
Publicatiedatum
08-03-2017
Einddatum
19-04-2017

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Realiseren van een zonnepark op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie Q, nummer 732, hoek Strootsweg/Lakerinksweg in Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.