Aanvraag omgevingsvergunning aan de Mensmanweg 2 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PG 2
Publicatiedatum
08-03-2017
Einddatum
19-04-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning aan de Mensmanweg 2 in Beuningen

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een recreatiewoning op het perceel Mensmanweg 2, 7588 PG Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.