Besluit omgevingsrecht Glanerbrugstraat 11 in Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PK 11
Publicatiedatum
23-01-2017
Einddatum
06-03-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Glanerbrugstraat 11 in Glane

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 3 essen en 3 elzen op het perceel Glanerbrugstraat 11, 7585 PK Glane.

Datum bekendmaking 23 januari 2017.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.