Aanvraag omgevingsvergunning voor de Beuningerstraat nabij nr. 32 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser D 429
Publicatiedatum
08-02-2017
Einddatum
22-03-2017

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van vijf eiken op percelen voor de Beuningerstraat nabij nr. 32, met de kadastrale aanduiding sectie D, nummers 429 en 3591 in De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.