Aanvraag omgevingsvergunning De Brink 75 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581JD 75
Publicatiedatum
08-02-2017
Einddatum
22-03-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning De Brink 75 in Losser

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Plaatsen van een glazen afsluiting op een balkon op het perceel De Brink 75, 7581 JD Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.