Kennisgeving mobiel puinbreken Puttenpostweg 5 in de Lutte

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587PP 5
Publicatiedatum
07-06-2017
Einddatum
19-07-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Puttenpostweg 5 in de Lutte

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:

Beschrijving

  • Oude Nijeweeme Zand en Grind B.V., Witteweg 10,  7679 VV Langeveen.

Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Puttenpostweg 5, 7587 PP de Lutte.

  • Periode: 12 t/m 14 juni 2017
  • Verwachte hoeveelheid: 500 ton.
  • Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin.
  • Geluid (bronvermogen): 111,0 dB(A)
  • Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 3 dagen.

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling VH, telefoon 053-5377492.