Aanvraag omgevingsvergunning Invalsweg 15A in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RB 15 A
Publicatiedatum
07-06-2017
Einddatum
19-07-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Invalsweg 15A in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan voor het verruimen van de maximaal toegelaten oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken op het perceel Invalsweg 15A, 7586 RB Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.