Aanvraag omgevingsvergunning Bavelsweg 5 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NP 5
Publicatiedatum
06-12-2017
Einddatum
17-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bavelsweg 5 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:
Verplaatsen van een bedrijfswoning op het perceel Bavelsweg 5, 7587 NP De Lutte.

Beschrijving

Verplaatsen van een bedrijfswoning op het perceel Bavelsweg 5, 7587 NP De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.