Aanvraag omgevingsvergunning Voswinkelweg 12 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PG 12
Publicatiedatum
05-07-2017
Einddatum
16-08-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Voswinkelweg 12 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Vernieuwen van een carport en het plaatsen van een kap op de bestaande achterbouw op het perceel Voswinkelweg 12, 7582 PG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.