Verleende stookontheffing Bentheimerstraat 81 in De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587NG 81
Publicatiedatum
29-03-2017
Einddatum
10-05-2017
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Bentheimerstraat 81 in De Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2017, 2018 en 2019 voor het volgende perceel gelegen aan de:

Beschrijving

  • Bentheimerstraat 81, 7587 NG De Lutte.

Datum bekendmaking 29 maart 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.