Besluit omgevingsrecht nabij Beuningerstraat 32 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LD 32
Publicatiedatum
29-03-2017
Einddatum
10-05-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht nabij Beuningerstraat 32 in De Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 5 eiken op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie D, nummer 429 en 3591 nabij Beuningerstraat 32, 7587 LD De Lutte.

Datum bekendmaking 29 maart 2017.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.