Aanvraag omgevingsvergunning Ambachtstraat 17 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BX 17
Publicatiedatum
05-04-2017
Einddatum
17-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Ambachtstraat 17 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een woning op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie O, nummer 1237 op het toekomstig adres Ambachtstraat 17, 7587 BX De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.