Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het AJc Tournament in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
26-04-2017
Einddatum
07-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van het AJc Tournament in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • AJc’96, de heer V. Groenewoud, Postbus 70, 7580 AB in Losser voor het houden van het AJc Tournament op de sportvelden van AJc’96 aan de Bookholtlaan 1, 7581 BB in Losser van vrijdag 2 juni 2017 om 17.00 uur tot zondag 4 juni 2017 om 18.00.

Datum bekendmaking 26 april 2017.

Procedure

egen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.