Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de afscheidsreceptie van de burgemeester in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PE 27
Publicatiedatum
26-04-2017
Einddatum
07-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van de afscheidsreceptie van de burgemeester in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Gemeente Losser, de heer B. Pikula, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser voor het houden van de afscheidsreceptie van de burgemeester bij het openlucht theater Brilmansdennen, Gildehauserweg 27, 7581 PE Losser op de volgende dagen en tijden:
    • maandag 8 mei 2017 van 15:00 uur tot 22:00 uur;
    • dinsdag 9 mei 2017 van 14:00 uur tot 24:00 uur.

Datum bekendmaking 26 april 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.