Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het jubileum concert van de Grenslandkapel in Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
21-08-2017
Einddatum
02-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het jubileum concert van de Grenslandkapel in Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan stichting Kulturhus Overdinkel, de heer J.G.M. Beuting, Prins Hendrikstraat 1, 7486 BG Overdinkel, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het jubileum concert van de Grenslandkapel op zaterdag 23 september 2017 van 22.00 tot 02.00 uur.

Datum bekendmaking 21 augustus 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.