Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 39B in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PL 39 B
Publicatiedatum
30-08-2017
Einddatum
11-10-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 39B in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een carport op het perceel Enschedesestraat 39B, 7582 PL Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.