Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf Café 't Raedthuys in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AK 57
Publicatiedatum
24-07-2017
Einddatum
04-09-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf Café 't Raedthuys in Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer P. Naafs voor het uitoefenen van het horecabedrijf Café ‘t Raedthuys, gevestigd aan de Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser.

Datum bekendmaking 24 juli 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.