Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een kerstmarkt in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
23-11-2017
Einddatum
04-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een kerstmarkt in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Centrum Management Losser, mevrouw M.A. Dieperink,  Kosterstraat 1, 7581 GA Losser voor het houden van een Kerstmarkt in Losser op zondag 17 december 2017 van 12.00 uur tot 18.00 uur aan het Raadhuisplein in Losser.

Datum bekendmaking 23 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.