Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten om ontheffing voor een rondgang met een geluidswagen in de gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
20-11-2017
Einddatum
01-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten om ontheffing voor een rondgang met een geluidswagen in de gemeente Losser

Op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Burgerforum, de heer J.G.M. Tijdhof, Lutterstraat 67A, 7581 BT Losser om ontheffing voor een rondgang met een geluidswagen op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur in de gemeente Losser.

Datum bekendmaking 20 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.