Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten ontheffing sluitingsuur Zandhuizerweg 19 in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LA 19
Publicatiedatum
20-03-2017
Einddatum
01-05-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten ontheffing sluitingsuur Zandhuizerweg 19 in De Lutte

Op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • Camping Dennenlust V.O.F., Zandhuizerweg 19 7587 LA De Lutte van het sluitingsuur van het horecabedrijf van 02.00 uur tot 03.00 uur gedurende de periode tot 1 maart 2018.

Datum bekendmaking 20 maart 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.