Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een collecte in de gemeente Losser

Type bekendmaking
collectevergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
28-06-2017
Einddatum
09-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een collecte in de gemeente Losser

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Oranje Fonds, Postbus 90, 3500 AB Utrecht voor het houden van een collecte waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Oranje Fonds, in de periode van dinsdag 22 mei 2018 tot en met zaterdag 26 mei 2018.

Datum bekendmaking 20 juni 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.