Besluit omgevingsvergunning Zwaferinksweg 7-15 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582RB 7
Publicatiedatum
15-09-2017
Einddatum
27-10-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Zwaferinksweg 7-15 in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een verleende vergunning met kenmerk 17Z01054 voor het herbouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op het perceel Zwaferinksweg 7-15, 7582 RB Losser.

Datum bekendmaking 15 september 2017.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.