Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van carnavalsoptochten en kermis in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • losser
Publicatiedatum
21-12-2017
Einddatum
01-02-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van carnavalsoptochten en kermis in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

 • Carnavalsvereniging ‘’De Gaffel Aöskes’’, de heer P. Onland, De Pol 42D, 7581 CZ Losser om vergunning voor het houden van de carnavalsoptochten en een kermis in Losser. Op de volgende dagen en tijden:
 • Carnavalsoptocht
  • Zaterdag 10 februari 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur;
  • Dinsdag 13 februari 2018 van 13.30 uur tot 17.00 uur.
 • Kermis
  • Van zaterdag 10 februari 2018 tot dinsdag 13 februari 2018 van 12.00 uur tot 22.00 uur op het Raadhuisplein in Losser

Datum bekendmaking 18 december 2017

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.