Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het muziekconcert 'Muziek onder de bomen' in het centrum van De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
13-07-2017
Einddatum
24-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van het muziekconcert 'Muziek onder de bomen' in het centrum van De Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De Lutter Muzikanten, de heer M. Toevank, Mozartstraat 87, 7582 EV in Losser voor het houden van het muziek concert ‘Muziek onder de bomen’ in het centrum van De Lutte op zondag 10 september van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Datum bekendmaking 13 juli 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.