Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Hellehondsdagen in de dorpskern van De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
13-07-2017
Einddatum
24-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Hellehondsdagen in de dorpskern van De Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • R.A. Oude Egbrink, Zwaluwstraat 6, 7587 BL De Lutte voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Hellehondsdagen in de dorpskern van De Lutte op de volgende dagen en tijden:
    • vrijdag 14 juli 2017 van 20.00 uur tot 02.00 uur;
    • zaterdag 15 juli 2017 van 20.00 uur tot 02.00 uur;
    • zondag 16 juli 2017 van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Datum bekendmaking 13 juli 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.