Aanvraag omgevingsvergunning Lutterzandweg 12A in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LH 12 A
Publicatiedatum
26-07-2017
Einddatum
06-09-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lutterzandweg 12A in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning verleend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een recreatiewoning op het perceel Lutterzandweg 12A, 7587 LH De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.