Aanvraag omgevingsvergunning Lossersestraat 71 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PW 71
Publicatiedatum
25-01-2017
Einddatum
08-03-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lossersestraat 71 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van 12 bomen en het uitdunnen van een wal op het perceel Lossersestraat 71, 7587 PW De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.