Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten aan de De Brink 57 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JD 57
Publicatiedatum
16-05-2017
Einddatum
27-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten aan de De Brink 57 in Losser

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer A. Younes tot het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf Bella Pyramide, De Brink 57, 7581 JD Losser gedurende het tijdvak van 16 mei 2017 tot en met 15 mei 2018.

Datum bekendmaking 16 mei 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.