Aanvraag omgevingsvergunning aan de Hoofdstraat in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 806
Publicatiedatum
22-11-2017
Einddatum
03-01-2018

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van een berk op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie Q, nummer 806, aan de Hoofdstraat in Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.